O nama

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnica je mala postrojba koja se smjestila gotovo u samom središtu prekrasnog podravskog gradića Koprivnice, u ulici Oružanska 1. Prepoznatljivi smo po starinskom zdanju roza – žute boje, koje liči na neku staru utvrdu, s visokom kulom i zidinama – “stranci” i ne slute da se iza tih zidina krije moderna profesionalna vatrogasna postrojba. Dvorište dijelimo s DVD-om KC, a posjedujemo 8 garažnih mjesta na kojima su vatrogasna vozila uvijek spremna za brzi izlaz na intervenciju. Uz prostor za vozila, imamo i 10-ak prostorija u kojima radimo i boravimo veći dio našeg radnog vijeka, pa čak i života. JVP, kao takva, započela je s radom 22.12.1999. godine i evo nas i dan danas. U postrojbi je 66 zaposlenika, (operativa u JVP, serviseri i “prvi kat” te vatrogasci u Podravci i Bilokalniku). Operativci u JVP i vatrogasci u Podravci i Bilokalniku su raspoređeni u četiri smjene 24 sata na dan, a rad ostalih djelatnika organiziran je od 07 do 15 sati. Osim intervencija svakodnevno imamo i druge obveze i zadatke: radimo na održavanju i uređenju vozila i prostora, na usluzi smo građanima i Gradu, servisiramo vatrogasne aparate, osposobljavamo pučanstvo u provedbi zaštite od požara, organiziramo posjete školske djece i djece iz dječjih vrtića. Vatrogasci svakodnevno izvode vježbe s vozilima i opremom, a povremeno planiramo i složenije vježbe na području interveniranja u koje su uključeni i neki drugi subjekti. Godinama, u ljetnim mjesecima uspješno vršimo protupožarno osiguranje bisera hrvatskog Jadrana – otočja Brijuni. Jedan dio mlađih vatrogasaca ujedno su i pripadnici interventne vatrogasne postrojbe pri MUP-u. Oni moraju biti psiho-fizički uvijek spremni i u slučaju potrebe dislociraju se na Jadran ili u neki drugi dio Lijepe naše. Uspostavili smo dobar kontakt te povremene organiziramo susrete s mađarskim vatrogascima, vatrogascima iz Knina i Vodica. JVP ima odličnu suradnju s DVD-ima na području Grada i šire, a što se može vidjeti kod većih intervencija, pogotovo kod požara otvorenog prostora ili gospodarskih objekata. Obzirom da je JVP prva u slučaju nekih većih nesreća ili katastrofa usko smo povezani i dobro surađujemo sa službama 112, hitnom medicinskom službom i policijom. Uvijek smo spremni, na zvuk zvona telefona 193 za izlazak na intervenciju bilo koje vrste.Osim redovne vatrogasne djelatnosti vatrogasci po potrebi pružaju i ostale usluge:


 • Prijevoz pitke vode auto-cisternom - obračun po kilometraži
 • Usluga punjenja cisterni vodom za privatne potrebe
 • Korištenje hidrauličnih auto ljestvi do 30 m - usluga se obračunava po satu
 • Iznajmljivanje elektro ili drugih pumpi za ispumpavanje vode
 • Usluge ispumpavanja i čišćenja bunara
 • Usluga sa agregatom “Rossenbauer” ili agregatom druge marke
 • Usluga s visoko tlačnom pumpom
 • Iznajmljivanje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije
 • Osiguranje vatrogasnim vozilom s posadom do 4 člana
 • Pranje ceste
 • Otvaranje vrata (u slučaju gubitka ključa i sl.)
 • Iznajmljivanje motorne pile za drvo, metal ili beton
 • Iznajmljivanje električnog reflektora
 • Demonstracija praktičnog gašenja požara aparatom za početno gašenje
 • Iznajmljivanje aparata za početno gašenje: prah, CO2 , brentače, naprtnjače
 • Usluga pranja vozila visokotlačnom pumpom pod visokim temperaturama
 • Servisiranje vatrogasnih aparata
 • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera ZOP-a
JVP Toranj
 • e-mail: jvp-koprivnica@kc.t-com.hr
 • e-mail: slakus@jvp-koprivnica.hr
 • telefon centrala: 048/674-600
 • telefon zapovjednik: 048/674-602
 • telefon fax: 048/674-609
 • telefon računovodstvo: 048/674-604
 • telefon servis vatrogasnih aparata: 048/674-607
 • Learn More

  Dokumenti JVP

  Zaposlenici JVP Grada Koprivnica

  Adresa:

  Oružanska 1, 48000 Koprivnica

  Telefon centrala:

  048/674-600

  Telefon servis vatrogasnih aparata:

  048/674-607