Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice
Oružanska 1, 48000 Koprivnica


Klasa: 112-01/23-01/1
Urbroj:2137-98/23-8
Koprivnica, 28.04.2023.

Na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 07.04. 2023. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u radni odnos za obavljanje poslova "vatrogasac -2" u svojstvu pripravnika (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), dana 28.04.2023. godine objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pismeno testiranje, provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, te intervju) može pristupiti jedan (1) kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz oglasa.
Kandidati koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti o tome su obaviješteni telefonskim putem i putem elektroničke pošte, uz naznaku da je ovaj poziv objavljen na službenim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana

03. svibnja 2023. godine (srijeda) u 07:30 sati u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,
Koprivnica Oružanska broj l.

Kandidati su dužni ponijeti športsku opremu.

Prethodna provjera vršiti će se sukladno objavljenim uputama na web stranici JVP Koprivnica www.jvp-koprivnica.hr i oglasnoj ploči JVP Koprivnica.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da pristupi provjeri u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv za prethodnu provjeru biti će objavljen na web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr i oglasnoj ploči JVP Koprivnica.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
PDF datoteka
Prethodna novostObavijest i upute pripravnicima JVP
Sljedeća novostNATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad