POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-NATJEČAJ

Na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 28.10.2022. godine
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos za obavljanje
poslova vatrogasac-2 u svojstvu pripravnika ( u daljnjem tekstu:Povjerenstvo), dana
14.11.2022. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisano
testiranje,provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,te intervju)može
pristupiti dvoje (2) kandidata čije su prijave, pravodobne, uredne i koji su
ispunili formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti o tome
su obaviješteni telefonskim putem i putem elektroničke pošte, uz naznaku da je
ovaj poziv objavljen na službenim stranicama Javne vatrogasne postrojbe
Grada Koprivnice.

II.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana
17. studeni 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 08:30 sati.
Kandidati su dužni doći u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Koprivnice, Oružanska
1, te sa sobom ponijeti športsku opremu.

III.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti vršiti će se sukladno objavljenim uputama
na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

IV.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi
fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadne
prethodne provjere znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge koje pojedinog
kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se
da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao
prijavu na natječaj.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe
grada Koprivnice.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
PDF datoteka
Prethodna novostNATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 1 izvršitelj
Sljedeća novost